İletişim

Okurlarımıza iş hayatında öncelik ve önem verdiğiniz durumları da içerecek şekilde kendinizden ve şirketinizden bahsedebilir misiniz?

25 yıla yakın bir süredir profesyonel iş hayatımda, farklı sektörlerde ve çeşitli iş alanlarında görevler ve sorumluklar üstlendim. Çalıştığım iş alanlarının birbirinden farklı özellikleri ve kapsamına bağlı olarak, Makina Mühendisliği mesleğini gerçekleştirmenin yanında profesyonel yönetici olarak iş hayatında yer aldım. İş hayatımın ilk yıllarında; ambalaj ve yalıtım ürünleri imalatı, ısıtma soğutma ürünleri imalatı yapan işletmelerde mühendis ve yönetici olarak çalıştım. Sonraki dönemlerde mühendislik meslek alanı ile ilgili olarak faaliyet gösteren özel sektör ve kamu işyerlerinde yönetim kadrolarında görevler üstlendim. Mesleki alanlarda çeşitli projelerin yürütülmesinde görevler aldım. Farklı zamanlarda gerçekleşen bilimsel ve teknik organizasyonların gerçekleştirilmesinde katkılarım oldu. Bu organizasyonların yürütme ve düzenleme kurullarında yer aldım. Bunlardan bazıları olarak makine mühendisliği ile ilgili çalışmalar, proje yönetimi, iş geliştirme, kurumsal gelişim, hidrojen enerjisi, hidrolik pnömatik, imalat sanayi, üniversite sanayi işbirliği, mesleki içi eğitim, araç muayene, trafik güvenliği, işçi sağlığı ve iş güvenliği, mühendislik profil araştırmaları, vb. çalışmalarını sayabilirim. Ayrıca adli bilirkişilik, danışmanlık, mesleki ve teknik konularda eğitmenlik ve üniversitede öğretim görevlisi kadrosunda süreçlere katkı ve katılım sağlamaya çalıştım. Profesyonel iş hayatımı sürdürürken hala fırsat bulabildiğim oranda bu tür bilimsel ve teknik çalışmalarda ayrıca yer almaya çalışıyorum. Demmerg Kimya A.Ş.’nin de bünyesinde yer aldığı şirketler grubumuzda 5 yıla yakın bir süredir yönetim kadrosunda yer almaktayım. Bu kapsamda 2018 yılı itibariyle Demmerg Kimya A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapıyorum. Demmerg Kimya A.Ş. bünyesinde; mesleğini ve yaptığı işi seven, motivasyonu yüksek, yapı kimyasalları alanında tecrübeli çalışma arkadaşlarımın olması benim için önemli bir mutluluk kaynağı oldu. Bu nedenle tecrübeli meslek insanlarından oluşan ekibimizi yaptığım açıklamalarda anmayı, onların emeklerinden ve başarılarından bahsetmeyi önemli bir sorumluluk olarak görüyorum. Çünkü birlikte üretiyoruz, birlikte karar veriyoruz. Yapı kimyasalları alanında nitelikli bir üretim sürecini hayata geçirmemizin temel taşlarından birisi de birlikte üretme anlayışımızdır. İş hayatımda çeşitli alanlarda görevler aldığımı belirtmiştim. Bunlardan birisinde yurt çapında bir organizasyon içinde teknik ve idari konularda profesyonel yöneticilik yaptım. Burada görev yaptığım zaman dilimi içerisinde ülkemizdeki trafik güvenliğine katkıda bulunan bir sistem içinde yer almaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadım. Kuruluş aşamasına denk gelen bir dönemde görev almak, trafik güvenliği açısından mesleki ve teknik anlamda topluma faydalı bir sürece dahil olmak gerçekten çok keyifliydi. Üyesi olduğum TMMOB Makina Mühendisleri Odası bünyesinde önemli çalışmalarda, projelerde yer aldım. Meslektaşlarımızla birlikte içinde yer aldığımız çalışmalarda ve projelerde sorumluluğumuzu eksiksiz olarak yerine getirmenin bilinci ile gönüllük esası birleştiğinde ortaya iyi sonuçlar çıkmaktadır. Meslek alanlarımızdan yola çıkarak topluma faydalı çalışmalar üretmenin onurunu yaşama imkanını buldum. Görev ve sorumluluğumu yerine getirirken; bizleri şekillendiren, yarınlarımıza yön veren yaşadığımız bu coğrafyaya ve insanımıza karşı kendisini sorumlu hisseden birisi olarak, ülkemizin geleceğinin her zaman üretimde olduğunun bilinciyle hareket ettim. Çünkü kendi öz kaynaklarımızı kullanarak yarınlar için hep birlikte üretmenin gerçek anlamda bir güç olduğunu ve herkes için fayda getireceğini düşünüyorum. Mesleki ve profesyonel iş tecrübelerime dayanarak, iş hayatında kararlarımı alırken ve tercihlerimi belirlerken, üretimin gücüne güç katabilmek gayesiyle hareket etmeye dikkat ediyorum. Bu güce inanan herkesle, birlikte çalıştığım iş arkadaşlarımla, iş ortaklarımızla ve tüm paydaşlarımızla birlikte, iyi bir üretim sürecine, kaliteli iş süreçlerine, nitelikli sonuçlara, başarılı çalışmalara imza atabileceğimizi düşünüyorum. Meslek alanlarımızda ve içinde yer aldığımız her işte, her projede, tüm paydaşlarla birlikte mükemmel sonuçlara ulaşmak için olağanüstü bir çaba içinde olmak sorumluluğumuz bulunmaktadır.

Demmerg Kimya’nın kuruluş süreci ve günümüzdeki yapısı hakkında bilgi verir misiniz?

Demmerg Kimya A.Ş., Sepici Ailesi’nin çeşitli alanlarda sahip olduğu iş ve mesleki tecrübelerin, uzun yıllara dayanan bilgi birikiminin önemli bir sonucu olarak yapı kimyasalları alanında kimya sektörüne güç kazandırmaktadır. Yapı kimyasalları alanındaki ürünleri İstanbul Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’ndeki modern fabrikamızda, ileri teknoloji, özel tasarım makine parkuru ve tecrübeli personelimizle birlikte üretiyoruz. Alanında uzman, güçlü ulusal ve uluslararası tedarikçilerimiz, uygulamacı bayilerimiz ve ekibimizle birlikte kusursuz bir üretim hedefi için çalışıyoruz. Bu üretiminin her aşamasında mükemmeliyetçi bir yaklaşım içindeyiz. Müşteri odaklı çalışma stratejisiyle faaliyet alanımızda sürekli olarak başarılı çalışmalara imza atmayı ve Demmerg Kimya’nın kuruluş süreci ve günümüzdeki yapısı hakkında bilgi verir misiniz? Demmerg Kimya A.Ş., Sepici Ailesi’nin çeşitli alanlarda sahip olduğu iş ve mesleki tecrübelerin, uzun yıllara dayanan bilgi birikiminin önemli bir sonucu olarak yapı kimyasalları alanında kimya sektörüne güç kazandırmaktadır. Yapı kimyasalları alanındaki ürünleri İstanbul Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesi’ndeki modern fabrikamızda, ileri teknoloji, özel tasarım makine parkuru ve tecrübeli personelimizle birlikte üretiyoruz. Alanında uzman, güçlü ulusal ve uluslararası tedarikçilerimiz, uygulamacı bayilerimiz ve ekibimizle birlikte kusursuz bir üretim hedefi için çalışıyoruz. Bu üretiminin her aşamasında mükemmeliyetçi bir yaklaşım içindeyiz. Müşteri odaklı çalışma stratejisiyle faaliyet alanımızda sürekli olarak başarılı çalışmalara imza atmayı ve en iyi olmayı hedefliyoruz. Bu nedenle tecrübeli insan kaynağına çok önem veriyoruz. Demmerg Kimya’nın kurumsal anlayışı çerçevesinde yer alan temel ilkeler arasında; gelişimin doğru ve güvenilir bir kaynak yaratmaktan geçtiğini unutmamak, iş ahlakını ve dürüstlüğü “olmazsa olmaz” koşul haline getirmek, ülkemizin ulusal üretim gücüne daha fazla güç katmanın bilincinde olmak yer almaktadır. Demmerg Kimya, kuruluş aşamasından bugüne kadar, kısa sürede önemli bir noktaya gelmiş durumdadır. Yapı kimyasalları alanında adından söz edilen önemli kuruluşlardan birisi olması bunun bir ispatıdır. Kuruluşumuzun büyük emekler harcanarak bu noktaya gelmesine, sürekli ilerlemesine katkıda bulunan herkese gönül borcumuz bulunmaktadır.
Yurt içinde yaygınlaşmış uygulamacı bayilerimizin değerli emekleri ve katkıları sonucunda, nitelikli ve sürekli gelişim gösteren bir faaliyetin içindeyiz. Üretim sürecinden itibaren sonraki tüm aşamalarda Demmerg Kimya olarak işleyişin tümünde varlığımızı gösterecek şekilde bir çalışma yürütüyoruz. Ürünlerimizin uygulanması ve bayilerimiz tarafından yapılan uygulamanın nihai müşteriye teslimine kadar olan tüm süreçlerde nitelikli ve müşteri memnuniyeti yaratan bir sistemin işletilmesi bizim için çok önem taşımaktadır. Müşteri memnuniyetine giden yolda her aşamanın tam olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Müşteri memnuniyeti öncelikli hedeflerimizden birisidir. Demmerg Kimya, nitelikli bir tedarik süreci, ürünlerinin kalitesi, ülke çapında yaygınlaşmış bir bayi ağı, modern tesisleri, sağlam temellere dayanan dinamik organizasyonu, mesleki ve teknik bilgi birikimine sahip tecrübeli çalışanları, sürekli gelişimi, Ar-Ge çalışmaları, müşteri ihtiyaçlarını karşılamadaki başarısı ve hızlı bir teslimat süreci, çözüm odaklı olması, yapıcı yaklaşımı sahip kurumsal kimliği ile tüm paydaşlarına güven vermektedir. Sonuç itibariyle, Demmerg Kimya ürünlerinin kamu ve özel sektör projelerinde tercih edilmesinin altında “güvenilir bir kuruluş” olmayı başarması yatmaktadır. Güvenirliğimiz ürünlerimizin kalitesinden fiyat politikamıza kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Demmerg markası güven veren, değer katan bir sürecin mükemmel bir sonucudur. Bu güveni ve değeri tüm paydaşlarımızla birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Demmerg kurumsal yapısı, yurtiçi ve yurtdışı tüm talepleri karşılayacak nitelikte ve güçtedir. Gücümüzü bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, nitelikli, hızlı ve yapıcı çözümler üretmek için kullanmaya devam edeceğiz.

Link: https://www.turkchem.net

Daha Fazla